„Pielęgnujmy pamięć o przeszłości…; Bądźmy patriotami czasów pokoju!”

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku

            Dnia 9 listopada odbył się w naszej szkole uroczysty apel upamiętniający 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani Dyrektor Danuta Buryta – Arndt.

„Spojrzał Bóg na ucisk swojego ludu, wysłuchał jego jęczenia, zlitował się i stanął po naszej stronie i skruszył nieznośne nam więzy i oddał nam wolną, niezależną i zjednoczoną Ojczyznę” .Tymi słowami kardynała Aleksandra Kakowskiego pani dyrektor rozpoczęła swoje wystąpienie i przypomniała, jak ciężką drogę musieli pokonać nasi rodacy, aby odzyskać upragnioną wolność. Pani dyrektor podkreśliła znaczącą rolę naszych przodków, którzy dumnie i odważnie walczyli o niepodległe państwo, a także wymieniła najważniejsze cechy współczesnego patrioty. Nie obyło się również bez podziękowań dla nauczycieli, którzy pielęgnują wśród uczniów tradycję i historię naszej ojczyzny.  Pani dyrektor przytoczyła też  słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy VI b, VI c oraz V c. Jak zawsze przy tej patriotycznej rocznicy mówiono patetycznie o narodzie,  walce, honorze, przelanej żołnierskiej krwi, o naczelniku państwa i polskich symbolach narodowych. Uczniowie w podniosły sposób prezentowali wiersze oraz śpiewali pieśni, które zagrzewały naszych rodaków do walki o wolność. Do śpiewania pieśni patriotycznych włączali się wszyscy uczestnicy uroczystości, dla których akademia była prawdziwą lekcją historii i kształtowania postawy.

Apel został przygotowany pod kierunkiem pani Aleksandry Rybackiej, pana Adama Nowaka oraz pana Stanisława Święcha, którzy składają szczególne podziękowania pani Elżbiecie Kwasek i pani Katarzynie Chyła za przygotowanie pięknej dekoracji, panu Wojciechowi Sobiechowi za pomoc w obsłudze sprzętu, a przede wszystkim uczniom, którzy chętnie i z pełnym zaangażowaniem przyczynili się do upamiętnienia tak ważnej rocznicy dla każdego Polaka. Uczniowie dali świadectwo, iż szanują przeszłość i chętnie o niej się uczą.

 

Tekst: Aleksandra Rybacka

Zdjęcia: Anna Poniewierska