Dnia 28 października Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kosztowie, wzorem lat ubiegłych, zaprosiła szóstkę młodych artystów z naszej szkoły na konkurs plastyczny upamiętniający śmierć poetki Marii Konopnickiej. Zadanie konkursowe polegało przygotowaniu ilustracji do wybranych utworów pisarki. Na wykonanie prac uczestnicy mieli 60 minut. Po tym czasie powstała wystawa różnorodnych interpretacji wierszy w formie kolorowych obrazów. Następnie komisja oceniająca prace ogłosiła wyniki i wręczyła nagrody.

Miłym zaskoczeniem okazało się przyznanie I miejsca w obu kategoriach wiekowych naszym uczennicom:

Zofii Bukowskiej z kl. III a oraz Oldze Ślepeckiej z klasy IV b.

Zarówno laureaci, jak i pozostali uczestnicy konkursu, otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, ufundowane przez Urząd Miejski w Wyrzysku, które uroczyście wręczyła Pani Burmistrz Bogusława Jagodzińska. Wszystkim dzieciom taka formuła konkursu plastycznego, polegająca na samodzielnym tworzeniu prac na miejscu,
w jednakowym czasie, z wykorzystaniem tylko własnych sił i zdolności twórczych – bardzo się podobała.

Tekst i zdjęcia: Barbara Kornacka