Przytoczeniem słów poety K.I.Gałczynskiego pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt rozpoczęła uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Spotkanie poprowadzili uczniowie klasy IVb: Zofia Kałużna i Hubert Troczyński, którzy powitali wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Byli wśród nich burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska, ksiądz Janusz Dróżkowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Lipkowska, dyrektor SAPO pani Magdalena Strzałkowska.

To był szczególny dzień dla 71 uczniów klas szóstych, którzy po raz ostatni spotkali się w takim gronie. Dyrektor szkoły, przywołując słowa Konfucjusza „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia”, życzyła uczniom wspaniałych planów i marzeń, „żeglowania” ku nowej przygodzie oraz bezpiecznego powrotu po wakacjach. W imieniu wychowawców klas szóstych głos zabrała pani Anna Poniewierska. Uczennica klasy VI a, Wiktoria Mróz, która w tym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią wśród uczniów klas szóstych i wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach organizowanych na szczeblu gminy i powiatu, pożegnała się z nauczycielami, kolegami i szkołą.

Potem nastąpiła ważna ceremonia przekazania sztandaru szkoły i ślubowanie absolwentów. Uczniowie klas szóstych, chorąży Jacek Spichalski, przyboczne Julia Mocek i Wiktoria Kozimor, przekazali sztandar uczniom klas piątych. Odtąd poczet sztandarowy będą tworzyć Maksymilian Kałużny, Olga Mrotek i Konstancja Pazderska.

Pani dyrektor wręczyła odznaki Srebrna Tarcza absolwentom, którzy przez trzy lata otrzymywali świadectwo z wyróżnieniem, a byli to Wiktoria Mróz, Zuzanna Jaskólska, Julia Mocek, Aleksandra Dudek, Klaudia Bernacka, Vanessa Łosoś, Mateusz Nowicki, Jacek Spichalski, Julia Barcikowska, Marta Manthai, Zuzanna Nowak, Marta Bednarek, Wiktoria Kozimor i Kacper Trzciński. Dzisiejszy dzień to nie tylko święto absolwentów i nagroda za czas pracy, to też święto rodziców, którzy wspierali swe dzieci i motywowali je do jak najlepszej nauki. Otrzymali oni z rąk dyrektora szkoły listy gratulacyjne.

W tym roku szkolnym 13 uczniów klas najstarszych osiągnęło średnią 4,75 lub powyżej i tym samym przy bardzo dobrym i wzorowym zachowaniu otrzymali z rąk pani dyrektor świadectwo z wyróżnieniem. Wychowawcy klas oraz przewodnicząca Rady Rodziców obdarowali absolwentów nagrodami książkowymi.

Potem nastąpiło rozdanie świadectw wszystkim uczniom klas szóstych, którzy zakończyli swoją edukację w szkole podstawowej i od 1 września staną się uczniami gimnazjum.

Dyplomami i nagrodami książkowymi zostali uhonorowali członkowie pocztu sztandarowego, którzy uświetniali wszystkie uroczystości państwowe i szkolne oraz reprezentowali szkołę w gminie, powiecie i województwie.

Nie zapomniano o uczennicach, które w tym roku szkolnym osiągnęły najwyższe średnie 5,66 oraz wzorowe zachowanie.  Były to Wiktoria Mróz i Antonina Wawrzyniak.

Następnie pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas czwartych i piątych.  Aż 40 uczniów uzyskało średnią przynajmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Otrzymali oni również książki.

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie konkursu Super Klasa. Pani Kornelia Kwasińska ogłosiła wyniki i wręczyła nagrodę klasie VI a oraz jej wychowawcy panu Wojciechowi Sobiechowi.

Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy IV c wprowadzili  wszystkich zebranych w klimat gorących i upragnionych przez wszystkich wakacji. Wierszami i piosenkami pożegnali się na dwa miesiące z kolegami i wychowawcami. Uczennica klasy VI b, Vanessa Łosoś, wzruszyła widownię piosenkami Maryli Rodowicz „Remedium” i „Ale to już było”.  Niespodzianką dla absolwentów był film ukazujący chwile spędzone w szkole podstawowej.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie odznak Srebra Tarcza, nagród książkowych i pieniężnych.

Tekst:

M.Wachowska

Zdjęcia:

A.Poniewierska

M.Dróbka-Jiers