10 czerwca o godz. 10.00 uczniowie, i nie tylko, z całej Polski zebrali  się w swoich szkołach, by wspólnie czytać — każdy to, na co ma ochotę. My też włączyliśmy się do tej akcji, zorganizowanej przez czasopismo ,,Biblioteka w szkole”.

Nasze spotkanie odbyło się na boisku szkolnym. Przybyło około 130 osób. Inicjatorkami były  panie polonistki, Daria Maciejewska i Magdalena Wachowska, oraz panie bibliotekarki – Katarzyna Chyła i Elżbieta Kwasek – autorki inspirujące hasła: ,,Zamurowało nas czytanie, ale z tego muru rosną skrzydła do:…..” i dekoracji  – muru utworzonego przed drzwiami wejściowymi na salę widowiskową z książek zniszczonych i zaczytanych, przeznaczonych na makulaturę, oraz „fruwających” wokół motyli kolorowanych przez uczniów. Efektem spektakularnym, choć niezamierzonym, było rozsypanie się papierowej „ściany” pod wpływem podmuchu wiatru. Po czytaniu uczniowie wymieniali słowa na literę „o” , które zapamiętali z fragmentu swojej książki. Zapisywali kredą na asfalcie ulubione tytuły. Na koniec wszyscy  wznieśli otwarte książki możliwie jak najwyżej nad  głowami – przecież czytanie wznosi nas ponad przeciętność.

Byli nawet tacy, którzy nie odpuścili – odwiedzili bibliotekę i kontynuowali akcję, budując piramidę z książek.

Tekst i zdjęcia: Biblioteka szkolna