20 maja w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się II Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Zespół Tańca Ludowego Modraki działający przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku również pojechał zaprezentować swoje tańce. Na deskach sali widowiskowo- kinowej można było usłyszeć pieśni, przyśpiewki ludowe oraz zobaczyć tańce z różnych regionów. Celem przeglądu była popularyzacja folkloru w środowisku miejskim i wiejskim, integracja dzieci oraz konfrontacja zespołów folklorystycznych. Grupy mogły zaprezentować jeden region lub wiązankę tańców/ pieśni z różnych regionów. Zespół Modraki zaprezentował: konika, kosedera, mareszkę, trojaka i polkę krzyżową oddając charakter i tradycje tych tańców.

Przegląd ten nie był konkursem, zespoły biorące w nim udział otrzymały dyplomy oraz miniatury pary krajeńskiej.

Spotkanie to było dla „Modraków” okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z innymi zespołami.

 

Małgorzata Jakóbek,  Edyta Kałużna