12 marca 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku gościła  swoich przyszłych pierwszoklasistów, którzy z rodzicami przybyli na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i uczniów placówki.

Na sali widowiskowej dyrektor szkoły pani Danuta Buryta- Arndt serdecznie powitała zebranych i zapoznała z programem dnia odwiedzin. Podkreśliła, że „zadaniem naszej szkoły jest zapewnienie dzieciom możliwości osiągnięcia sukcesu w roli ucznia, a równocześnie satysfakcji rodziców i nauczycieli”. Pani Dyrektor powiedziała także o organizowanych zajęciach pozalekcyjnych, przedmiotowych, artystycznych, korekcyjnych, o stałej obecności pedagoga, logopedy, pielęgniarki, o działaniu szkolnej świetlicy, o monitoringu, dyżurach nauczycieli, szkolnej stołówce, o inicjatywach zuchów, zespołu „Modraki”. P.D. Buryta- Arndt dodała, że nauczyciele wyrzyskiej szkoły podstawowej są doświadczonymi pedagogami, nieustannie się dokształcają, są na bieżąco z nowymi trendami w nauczaniu i wychowaniu. To nauczyciele, którzy mają wysokie kompetencje zawodowe, ale też osoby posiadające szczególne predyspozycje do pełnienia powierzonych im funkcji –troskliwość, kreatywność, dostrzeganie potencjału dziecka.

Wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Dróbka – Jiers zaprezentowała ofertę zajęć pozalekcyjnych i osiągnięcia uczniów.

Pedagog szkolny pani Urszula Lach poruszyła temat szkolnej gotowości dziecka i jego otoczenia oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia.

Głos zabrali także przedstawiciele Rady Rodziców – przewodnicząca pani Edyta Lipkowska, która krótko ukazała zasady współpracy rady ze szkołą, zachęcając rodziców do włączenia się. Pan Waldemar Wyczyński –wiceprzewodniczący RR w swoim wystąpieniu ukazał osobiste refleksje i wnioski związane z dzieckiem 6 i 7 –letnim w klasie pierwszej.

Zuchy „Białe Wilczki”, wśród których jest w tym roku duża grupa pierwszoklasistów, z opiekunem druhną Lucyną Jurgońską- Pasternak, w prezentacji multimedialnej ukazały swoje działania i zaśpiewały piosenkę, zyskując aplauz wszystkich zebranych. Aktywność, wrażliwość wobec dzieci i osób potrzebujących pokazał Mały Samorząd. Zakończeniem tej części spotkania był film o szkole przygotowany przez panią Annę Poniewierską.

 

Dużo radości, emocji i wspólnej zabawy przyniosły prezentacje osiągnięć naszych pierwszaków – sześciolatków. Klasa I c pod kierunkiem wychowawczyni pani Agnieszki Spirydow pokazała przedstawienie pt.„Rzepka”. Klasa I b z wychowawczynią panią Edytą Kałużną, zaprezentowała taniec z szarfami, a pani Kamila Pufahl z klasą I a – taniec z hula- hop. Swoimi zdolnościami recytatorskimi w j. polskim i w j. angielskim pochwalili się uczniowie z klasy I b: Natalia Ligenza i Jan Mrotek.

 

Dopełnieniem programu tego dnia były otwarte wspólne lekcje pierwszoklasistów,  przedszkolaków, ich rodziców, nauczycieli w klasie I c z zastosowaniem m.in. tablicy interaktywnej i w klasie I b z wykorzystaniem multimediów, różnorodnych metod i form pracy z uczniem. Aktywność małych Gości wszystkich zachwyciła.

 

Przedszkolaki z zapałem angażowały się we wspólną zabawę w świetlicy, harcówce, sali gimnastyki korekcyjnej. Z ciekawością przemierzały szkolne hole i klasy, przyglądały się szafkom dla uczniów, wystawie prac kółka rękodzielnictwa, zadając mnóstwo pytań.

 

W szkolnej stołówce nasi Goście zjedli zdrowy owocowy poczęstunek i dowiedzieli się, jakie są zasady korzystania z obiadów.

Każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę szkolny kalendarz 2016.

 

Nie było to jedyne spotkanie z przyszłymi pierwszoklasistami. Już 18 marca 2016 r. we współpracy z Przedszkolem Publicznym im. „Chatka Puchatka” w ramach zajęć dzieci odwiedzą szkołę.

Rodziców i przyszłych uczniów zaprosimy także w maju, kiedy odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

SP Wyrzysk