15 stycznia 2016 roku uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zostali wraz z wychowawcami zaproszeni do uroczystego PASOWANIA NA CZYTELNIKA. Tematem przewodnim ich pierwszego spotkania z książką w bibliotece były „Domy baśniowych bohaterów”.

Każda klasa przybyła na konkretną godzinę. Po wejściu dzieci zostały zaproszone do indywidualnego przedstawienia się i przyklejenia swojego samodzielnie wykonanego okienka na kartonowym domu, a przy okazji każde z nich zostało odznaczone za odwagę pieczątką biblioteki.  Po przeczytaniu przez nauczycielkę wiersza o książce, która przemówiła do umiejących już czytać pierwszoklasistów, przybyli zagadkowi goście – ilustrowani bohaterowie baśni i bajek, którym dzieci pomogły odnaleźć swój domek. Następnie szóstoklasistka Marta Manthai zaczarowała uczniów piękną interpretacją znanej baśni o Jasiu i Małgosi, za co nagrodzono ją gromkimi brawami. Dzieci natomiast za uważne słuchanie zostały wynagrodzone zabawą inscenizowaną ruchem do piosenki ,,Pod czerwonym grzybkiem”. W zabawie aktywnie uczestniczyła nawet Dyrektor Szkoły, P. Danuta Buryta – Arndt, która zaszczyciła nas swoją obecnością. Po chwili odprężenia pierwszoklasiści zapoznali się z prośbami książki oraz regulaminem biblioteki.

I nadszedł w końcu moment kulminacyjny – wraz ze słowami przysięgi złożonej na stronice księgi wkroczyli w grono czytelniczej społeczności Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Po przyrzeczeniu organizatorki imprezy zaprosiły pierwszaków do obejrzenia prezentacji na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii – „Rady bezpiecznej feriady”, a następnie do wypożyczenia pierwszych książek, specjalnie dla nich wyłożonych na biblioteczną ladę.

Na zakończenie nowi czytelnicy zostali obdarowani pamiątkowymi zakładkami – kolorowanymi przez uczniów ze starszych klas wizerunkami baśniowych bohaterów Jasia i Małgosi – oraz słodkościami, po czym z zadowoleniem wraz z wychowawcami wrócili do swoich klas.

Organizatorkami imprezy oraz autorkami prezentacji, pamiątek i dekoracji były bibliotekarki: pani Katarzyna Chyła i pani mgr Elżbieta Kwasek, które składają niniejszym podziękowania wychowawcom klas pierwszych oraz rodzicom za pomoc dzieciom przy przygotowaniu papierowych okienek.