Dnia 14 czerwca 2016r. uczniowie klas piątych i szóstych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku uczestniczyli w wycieczce po najbliższej okolicy, zorganizowanej przez Organizację Turystyczną Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” we współpracy z Miastem i Gminą Wyrzysk. W związku z realizacją projektu pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na jednodniową wyprawę edukacyjną prowadzoną przez dr Pawła Owsiannego – pracownika naukowego – przyrodnika z Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i absolwenta wyrzyskiej szkoły podstawowej. Wyprawa na trasie Rezerwat Zielona Góra, Osiek i dolina Noteci miała na celu zapoznać jej uczestników  z wartościami historycznymi i kulturowymi okolic Wyrzyska.

Uczniowie mieli okazję poznać trzy rodzaje siedlisk „Natura 2000”. Jednym z nich była Dolina Noteci – obszar chronionego krajobrazu. Młodzi miłośnicy przyrody dowiedzieli się, co było przyczyną powstania tak wielkiego obszaru oraz jak za sprawą lodowca powstawały wzniesienia, takie jak: Dębowa Góra. Następnie wędrowali obrzeżami Rezerwatu Zielona Góra, gdzie zobaczyli kilka pomników przyrody. Tam też odbył się konkurs polegający na rozpoznawaniu po liściach najczęściej występującego drzewostanu tego obszaru. Potem uczniowie  pojechali nad stawy, gdzie poznali kolejny obszar siedliska ptactwa wodnego. W Żuławce obserwowali tereny łąkowe – inne siedlisko obszaru „Natura 2000”. Kolejnym miejscem była dolina Łobżonki, skąd dzieci przeszły do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Znajdują się tam obiekty architektury wiejskiej z terenu Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej oraz ginące przykłady drewnianego budownictwa wiejskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się budynki, takie jak: remiza strażacka, szkoła
i wiatraki. Wyprawa zakończyła się ogniskiem oraz zabawami na terenie skansenu. Udział uczestników w tej wycieczce był całkowicie bezpłatny.

 

Tekst i zdjęcia:

Barbara Tucholska