1. Komunikaty Dyrektora Szkoły
  2. Kontakt z Pedagogami w czasie zdalnego nauczania

3. Plan zdalnych lekcji od 6.04.2020 r.

4. Zadania dla uczniów

5. Koronawirus

6. PZO i inne dokumenty obowiązujące w trakcie zdalnego nauczania.

7. Adresy e-mail do nuaczycieli

8. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oferuje…

9. Dyżury nauczycieli

10. Wniosek o zwrot nadpłaty za wyżywienie w szkolnej stołówce

11. Zgłoszenie udziału dziecka w konsultacjach