1. Rezygnacja z zajęć wychowanie do życia w rodzinie
  2. Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną
  3. Zgoda na pomiar temperatury u dziecka
  4. Oświadczenie – alergia