1. Rezygnacja z zajęć wychowanie do życia w rodzinie
 2. Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną
 3. Zgoda na pomiar temperatury u dziecka
 4. Oświadczenie – alergia
 5. Deklaracja dot. uczestnictwa ucznia w zajęciach na terenie szkoły -kl.IV-VIII
 6. Oświadczenie dot. utracenia legitymacji szkolnej
 1. Rezygnacja z zajęć wychowanie do życia w rodzinie
 2. Zgoda na objęcie ucznia opieką profilaktyczną
 3. Zgoda na pomiar temperatury u dziecka
 4. Oświadczenie – alergia
 5. Deklaracja dot. uczestnictwa ucznia w zajęciach na terenie szkoły -kl.IV-VIII
 6. Oświadczenie dot. utracenia legitymacji szkolnej
 7. Podania o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
 8. Podanie o zwolnienie z zajęć wych. fizycznego 2