Wielkopolski krzyż powstańczyZ inicjatywą nadania Zbiorczej Szkole Gminnej w Wyrzysku imienia  patrona i wszczęcia starań o uzyskanie szkolnego sztandaru  już w 1974r. wystąpiła Dyrekcja Zbiorczej Szkoły Gminnej.

Rada Pedagogiczna podjęła inicjatywę i uchwaliła program działań, a Komitet Rodzicielski przy ZSG przyjął na siebie obowiązki głównego fundatora sztandaru. Powołany został Komitet Organizacyjny ds. Fundacji Sztandaru  i Nadania Szkole Imienia Patrona.

Praca wychowawcza z uczniami prowadzona była dwa lata. Miała ona na celu jak najlepsze zapoznanie ich z patronem szkoły oraz kształtowanie szacunku dla imienia i patrona szkoły.

W szkole przeprowadzono plebiscyt na imię patrona szkoły. Z czterech propozycji: M. Kopernika, A. Mickiewicz, Powstańców Wlkp, Drzymały w wyniku głosowania całej społeczności uczniowskiej i nauczycieli, postanowiono nadać szkole imię: „Powstańców Wielkopolskich”.

 

Jako uzasadnienie podano:

  • powstanie to jedna z epopei bohaterstwa mas ludowych w walce narodowo-wyzwoleńczej, 80-90% oddziałów stanowili ochotnicy, chłopi, rzemieślnicy, robotnicy i młodzież;
  • powstanie było pierwszym zwycięskim powstaniem w walkach narodowo-wyzwoleńczych na ziemiach polskich;
  • przyniosło polskość i wolność ziemi wyrzyskiej;
  • wiąże się z patriotyzmem mas ludowych, z powrotem na ziemie piastowskie, z opieką nad weteranami.

Uchwała Rady Pedagogicznej z dn.13.03.1975r.;

uzasadnienie mgr Romana Chwaliszewskiego.


Powstańcy Wielkopolscy - Wyrzysk

Bronisława Busz28.06.1892.
Jan Misz09.12.1893.
Jadwiga Misiak13.07.1889.
Bronisław Nawrocki14.08.1896.
Wacław Smukowski07.09.1886.
Walentyn Banaszyk
Batkowski
Giełczyk
Wacław Niedźwiecki
Kazimierz Polcyn
Bronisław Chrzan
Franciszek Ciepłuch24.08.1893.
Jan Mocek17.08.1896.
Stanisław Pławiński17.02.1901.
Antoni Pyszka06.08.1896.
Bronisław Żołecki15.10.1896.
Stanisław Barański
Stanisław Freśko
Kościerski
Kościerski
Antoni Sobieszczyk
Michał Przewoźniak20.09.1884

Powstańcy Wielkopolscy - Glesno

Jan Strosin29.12.1888.

Powstańcy Wielkopolscy - Osiek nad Notecią

Franciszek Gagajek10.12.1894.
Stanisław Rewoliński10.05.1899.
Rerek
Wojciech Trojanowski31.05.1900.
Józef Tylicki14.03.1889.
Kazimierz Wełnicki22.02.1901.
Jan Szczepaniak

Powstańcy Wielkopolscy - Karolewo

Marianna Jagodzińska

Powstańcy Wielkopolscy - Dobrzyniewo

Sadowski

Powstańcy Wielkopolscy - Nieżychowo

Teofil Degler03.12.1889.

Powstańcy Wielkopolscy - Radzicz

Łuka Antoni29.05.1891.

 

Projekt Sztandaru wykonał miejscowy plastyk Tadeusz Goebel a wykonanie sztandaru zlecono Zakładowi Hafciarskiemu Alicji Trzcińskiej z Bydgoszczy.

sz9 sz10

 

 

 

 

 

FUNDATORAMI SZTANDARU BYLI:

▪ Komitet Rodzicielski Szkoły; ▪ Urząd Miasta i Gminy w Wyrzysku; ▪ Z.U.Bud.Rem-Kosztowo; ▪ POHZ Dobrzyniewo; ▪ PSS” SPOŁEM” w Wyrzysku; ▪ ZBoWiD w Wyrzysku; ▪ SKR w Wyrzysku; ▪ PGR w Szczerbinie; ▪ NBP odd.Piła; ▪ Spółdzielnia Uczniowska „ZGODA”; ▪ POM Wyrzysk; ▪ Sołtysi wsi: Dąbki, Bąkowo, Kosztowo, Falmierowo.

Jednocześnie Zakładowi Kamieniarskiemu Jerzego Woźniaka – Wyrzysk zlecono wykonanie tablicy pamiątkowej kutej w granicie skandynawskim.

sym2