1. Procedury oobowiązujące w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2020/21
  2. Program adaptacji klas 4
  3. Bezpieczny powrót do szkoły
  4. Bezpieczna szkoła
  5. Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020
  6. Wzory pism