1. Regulamin przyznawania tytułu przyjaciela szkoły.
  2. Regulamin podziału klas pierwszych.
  3. Regulamin przyznawania stypendiów.
  4. Regulamin przyznawania Złotej Tarczy.