W miniony piątek w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku miała miejsce uroczystość pożegnania absolwentów rocznika 2019/2020. Przebiegała ona w sposób nietypowy, bo z zachowaniem reżimu sanitarnego, stąd uczniom nie mogli towarzyszyć ich rodzice.

Spotkanie kończące naukę w szkole prowadzili Zofia Kałużna i Hubert Troczyński z klasy ósmej „b”. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Danuta Buryta- Arndt. Przywitała zaproszonych gości: dyrektor SAP panią Magdalenę Strzałkowską i przewodniczącą Rady Rodziców panią Edytę Lipkowską.   Pani dyrektor przedstawiła krótko efekty całorocznej pracy. Życzyła absolwentom poczucia własnej wartości, wyjątkowości i nieprzeciętności oraz optymizmu, szczęścia i wiary w pomyślną przyszłość, a także spełnienia marzeń i pragnień. Podkreśliła również, aby absolwenci nadal poszukiwali wiedzy, odkrywali tajemnice nauki, która jest wartością bezkresną i bezcenną, tym samym godnie reprezentując Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

  Gratulowała absolwentom osiągniętych wyników, a nauczycielom oraz pracownikom administracyjno-obsługowym dziękowała za włożoną pracę w funkcjonowanie szkoły. Odczytała także list z gratulacjami i podziękowaniami skierowanymi do społeczności szkolnej przez Burmistrz Wyrzyska panią Bogusławę Jagodzińską. W imieniu absolwentów szkołę pożegnała Anna Duda- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego i Prymus Szkoły.

Uczniowie z pocztu sztandarowego: Paweł Kowalski, Amelia Szturo i Anna Duda przekazali sztandar szkoły o rok młodszym kolegom: Tymoteuszowi Łąpiesiowi, Patrycji Strzałkowskiej i Aleksandrze Dasiukiewicz. Wszyscy ósmoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, które odebrała pani wicedyrektor Magdalena Wachowska. Następnie świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców odebrało dwadzieścioro jeden uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.  Srebrne Tarcze z rąk pani dyrektor trafiły do tych absolwentów, którzy przez pięć lat wykazali się wyżej wymienionymi osiągnięciami. To szczególne wyróżnienie otrzymali: Martyna Bujak, Paweł Kowalski, Alicja Lewandowska, Anna Duda, Zofia Kałużna, Magdalena Lińska, Wiktor Paluszkiewicz, Hubert Troczyński, Laura Zmitrowicz, Karolina Mróz, Amelia Szturo i Dawid Wasilewski.  Z kolei Złote Tarcze i tytuł Prymusa Szkoły w tym roku dzielili uczniowie z klasy ósmej „b”- Anna Duda i Wiktor Paluszkiewicz. W tym wyjątkowym dniu każdy ósmoklasista otrzymał z rąk dyrektora świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a od wychowawczyń gratulacje i uścisk dłoni- oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły, wyprowadzeniem sztandaru i życzeniami udanych wakacji, które w tym roku były wyjątkowo wyczekiwane.

SP Wyrzysk

Kochani Absolwenci, życzę Wam poczucia własnej wartości, świadomości, iż każdy z Was jest wyjątkowy, nieprzeciętny.

Bądźcie roztropni, uważni,  ciągle dążcie do własnego rozwoju. Stawajcie się poszukiwaczami wiedzy i odkrywcami tajemnic nauki, która jest bezcenna.

Życzę Wam optymizmu, szczęścia i wiary w pomyślną przyszłość, a także spełnienia marzeń i pragnień.