Na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole nauczycielki języka polskiego zaplanowały działania podkreślające potrzebę dbałości o jego piękno.

W  piątek, dwudziestego pierwszego lutego, przeprowadzono szkolne eliminacje do dwóch konkursów ortograficznych: jednego na szczeblu powiatowym, a drugiego- o zasięgu regionalnym. Zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych zostali: w klasach czwartych- Pola Badura z kl. 4a, wśród uczniów klas piątych- Igor Kijowski z kl. Vc, a w szóstych- Marcin Manthai z klasy VIa. Na poziomie klas siódmych najlepsza okazała się Zuzanna Krakowiak z kl. VIIc, a w najstarszej grupie-  Laura Zmitrowicz z kl. VIIIb. Za powodzenie naszych reprezentantów na kolejnych etapach ortograficznych zmagań będziemy trzymać kciuki.

Tego samego dnia wszyscy uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę na temat poprawności językowej nie tylko w czasie lekcji języka polskiego, ale też zapoznając się z ciekawostkami prezentowanymi na gazetkach w holach szkoły.

Notatka i zdjęcia: Anna Panek