Drodzy Uczniowie,

prosimy o przychodzenie do szkoły po odbiór świadectwa według podanego harmonogramu.

W sali widowiskowej i stołówce ustawiamy się klasami
z zachowaniem odstępów między sobą, co najmniej 1,5 m, zakrywamy usta i nos maseczką oraz zakładamy jednorazowe rękawiczki.

HARMONOGRAM UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

26 czerwca 2020r. (piątek)

SALA WIDOWISKOWA

 •  KLASY 8 – godz. 8.00 – 9.00
 •  KLASY 3 – godz. 9.20 – 10.20
 •  KLASY 6 A,D,E – godz. 10.40 – 11.10
 •  KLASY 6 B,C – godz. 11.30 – 12.00
 •  KLASY 1 A,D – godz. 12.20 – 12.50
 • KLASY 1 B,C – godz. 13.10 – 13.40

STOŁÓWKA SZKOLNA

 •  KLASY 7 A,B – godz. 8.20 – 8.50
 •  KLASY 7 C,D – godz. 9.10 – 9.40
 •  KLASY 2 A,B – godz. 10.00 – 10.30
 •  KLASY 2 C,D – godz. 10.50 – 11.20
 •  KLASY 4 A,B – godz. 11.40 – 12.10
 •  KLASY 5 A,B – godz. 12.30 – 13.00
 •  KLASY 5 C,D – godz. 13.20 – 13.50