Specjalne potrzeby edukacyjne dla klas 4-8( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ): 


1. Percepcja wzrokowa       

2. Pamięć      

3. Koncentracja     

4. Motoryka i koordynacja     

5. Ortografia     

6. Myślenie matematyczne     

7. Umiejętności językowe     

8. Umiejętności matematyczne     

9. Poradniki    

10. Kwestionariusze i testy

 Link do materiałów:
http://eisystem.pl/eduterapeutica/spe4-8/index.html