Już po raz XXVI Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku zorganizował Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka dla uczniów drugiego etapu edukacyjnego.

W minionym tygodniu dotarły do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku nagrody dla młodych poetek. Po wnikliwej analizie nadesłanych utworów jury drugie miejsce przyznało Agnieszce Trzcińskiej z klasy 5c za wiersze: Pojedynczo i Aby dotrzeć. Z kolei wyróżnienia przypadły w udziale Zofii Rusin z klsy 5c za wiersz Ludzie patrzą w przyszłość i wierzą… oraz uczennicy klasy 8b Monice Manthai za wiersz Pozory.

Ze względu na panującą pandemię zaistniały przeszkody w publikacji tomiku z wierszami laureatek. Dzisiaj można się z nimi zapoznać, ponieważ o jedną taką książeczkę wzbogaciła się szkolna biblioteka. Tym sposobem autorki mają już za sobą debiut, za który należą się gratulacje.

Opiekunka koła polonistycznego

Anna Panek