Z inicjatywy pracownika Signify Poland z siedzibą w Pile pana Mahomeda Belaid, rodzica uczniów klas 4 i 6, złożony został wniosek do Programu Wolontariatu Pracowniczego „InicJaTyWy z Signify”, który zakładał działania dotyczące poprawy warunków w szkolnej świetlicy pn. „Świetlica miejscem nauki, zabawy”.

Cieszymy się, że nasz projekt został pozytywnie rozpatrzony. Pod koniec sierpnia 2019r. w szkolnej świetlicy zostały pomalowane specjalną farbą zewnętrzną tzw. świetliki przy oknach, dzięki czemu wnętrza się rozjaśniły. Zakupiono także półki do przechowywania gier planszowych, książek, zabawek oraz pojemniki na niezbędne do zabawy klocki i kredki.

Największą radość przyniosły naszym najmłodszym dzieciom zakupione z pozyskanych funduszy kolorowe pufy z poduszkami do odpoczynku i relaksu. Zabawie nie było końca, gdyż każdy chciał choć przez chwilę odpocząć czy w tak wygodny sposób obejrzeć bajkę.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że dzięki „Programowi „InicJaTyWy z Signify” mogliśmy doposażyć naszą szkolną świetlicę, a przede wszystkim uczynić to miejsce jeszcze bardziej przyjaznym dla naszych dzieci.

Serdecznie dziękujemy pracownikowi Signify Poland z siedzibą w Pile panu Mohamedowi Belaid inicjatywę złożenia projektu i za pomoc w pracach malarskich.

Nauczycielom i pracownikom dziękuję za włączenie się w realizację działań w projekcie.

W imieniu społeczności SP w Wyrzysku

Danuta Buryta-Arndt

Dyrektor