W kwietniu w ramach Dni Zdrowia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zostały zorganizowanie konkursy związane z profilaktyką zdrowia. Cele konkursów obejmowały kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych oraz integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki. W rywalizacji brali udział uczniowie klas VII, VIII i III oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy uzupełniali testy wiedzy, które obejmowały zestaw zadań zamkniętych i otwartych.

2. kwietnia odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu, którego celem  była promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, chorób cywilizacyjnych, nowotworowych i zakaźnych. I miejsce zajęła Julia Mocek z klasy III b, II miejsce Zofia Kałużna z klasy VII b, III miejsce Antonina Wawrzyniak z klasy VIII b.

3. kwietnia odbył się konkurs wiedzy o AIDS. Jego celem było poszerzanie wiedzy                z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV. Na I miejscu uplasowała się Wiktoria Mróz z klasy III a, II miejsce zajęła Zuzanna Jaskólska z klasy III d, III miejsce – Marta Manthai z klasy III b.

              4. kwietnia został przeprowadzony konkurs wiedzy antynarkotykowej. Uczniowie popisywali się  wiedzą, dotyczącą znajomości substancji psychoaktywnych i ich szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Cele konkursu obejmowały przeciwdziałanie złu i patologiom społecznym oraz podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej konsekwencji zażywania narkotyków. I miejsce zajął Hubert Troczyński z klasy VII b, na II miejscu uplasowała się Julia Barcikowska z klasy III d, III miejsce zajął Kacper Trzciński z klasy III b.

              Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Tekst i zdjęcia

                                                                                              Beata Nowicka