W dniu 13 czerwca 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyła się IX sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Obrady otworzyła i prowadziła Wiktoria Mróz – przewodnicząca MRM w Wyrzysku. W sesji uczestniczyło 10 radnych. Na początku powitano gości:  burmistrz Wyrzyska – p. Bogusławę Jagodzińską,  przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku – p. Romana Łukę, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku i jednocześnie opiekuna MRM w Wyrzysku – p. Ryszarda Sella, kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Beatę Borowczak oraz opiekunów MRM w Wyrzysku – p. Damiana Nierodę, p. Michała Olejnika, p. Krystiana Gordona.

          Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu porządku obrad zostało przedstawione sprawozdanie przewodniczącej rady Wiktorii Mróz z okresu międzysesyjnego. W dalszej części poszczególne komisje przedstawiły sprawozdania z działalności za 2019 rok. Kolejnym punktem obrad była prezentacja bogatej w wydarzenia kroniki MRM dokonana przez radnych Vanessę Łosoś i Jacka Spichalskiego. Kontynuacją tego wątku był następny punkt poświęcony podsumowaniu działalności MRM III kadencji za lata 2017 – 2019 przedstawiony przez Wiktorię Mróz. Był to czas wspomnień z bogatej w wydarzenia działalności rady. Przypomniano gości, którzy odwiedzali radnych na sesjach, a także uroczystość 5 – lecia działalności rady, podczas której wręczono pierwsze statuetki „Przyjaciela MRM w Wyrzysku”. W pamięć młodym rajcom zapadła wycieczka do Poznania do Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Radni w tej kadencji stali się bardziej medialni dzięki otwartej stronie facebooka. Słowa uznania zostały skierowane do  sekretarza rady Vanessy Łosoś, która przedstawiała ważne wydarzenia z życia MRM.  Udało się także stworzyć logo MRM. Odnotowano, iż rada otrzymała wyróżnienie od Ministra Edukacji Narodowej za swoją działalność. Radni chętnie angażowali się w różne przedsięwzięcia i wydarzenia lokalne. Mają także swoje pierwsze filmiki na Youtubie. Na zakończenie tego punktu opiekun rady p. Ryszard Sell zaprosił wszystkich na rewanżowy mecz radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku i MRM w Wyrzysku w piłce siatkowej i zachęcił radnych do dalszego działania do czasu powołania nowej rady. W kolejnym punkcie omówiono sprawy statutowe dotyczące wyboru nowej rady IV kadencji oraz powołano Gminną Komisję Wyborczą, która jesienią tego roku przeprowadzi wybory do nowej rady. W składzie rady znajdą się przedstawiciele wszystkich szkół i radny Rady Miejskiej w Wyrzysku. Punktem kulminacyjnym obrad było podziękowanie za działalność radnym III kadencji.  Najpierw w pięknym i niezwykle dojrzałym tonie Wiktoria Mróz – przewodnicząca MRM podziękowała wszystkim za wspaniałą współpracę. Potem wypowiedziała się także Vanessa Łosoś – sekretarz MRM, a następnie głos zabrali wszyscy obecni w obradach radni: Martyna Ksobiak, Zuzanna Doberstein, Jacek Spichalski, Jakub Gondek, Patrycja Pawlak, Patrycja Dutkiewicz, Martyna Gieruć i Marek Kowalski. Po tych przepięknych słowach podziękowań głos zabrała p. Bogusława Jagodzińska – Burmistrz Wyrzyska, która z niezwykłym uznaniem wypowiedziała się o dorobku i zaangażowaniu radnych. Następnie wspólnie z p. Romanem Łuką – przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku wręczyła wszystkim radnym i opiekunom okolicznościowe podziękowania wraz z upominkiem. W tej podniosłej atmosferze swoje cegiełki do wcześniejszych przemówień dołożyli opiekunowie rady – p. Damian Nieroda, p. Michał Olejnik i p. Ryszard Sell. Głos zabrała także p. Beata Borowczak, która podziękowała radnym za pomoc w przeprowadzeniu MTB Maraton Wyrzysk i Ogólnopolskim Biegu „Olka” i wręczyła upominki. 

Na zakończenie wszyscy obecni w obradach zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Warto działać i rozwijać swoją Małą Ojczyznę, co szczególnie podkreślali przybyli na sesje goście.

                                                                                                  R. Sell