„Aby człowiek wiedział dokąd idzie,
musi  wiedzieć  skąd  przychodzi.
Naród bez historii błądzi jak człowiek
bez pamięci.”
(Norman Davies)

Dnia 6 grudnia 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Patrona.

Imprezę zaszczycili swą obecnością wyjątkowi goście: Burmistrz Wyrzyska Pani Bogusława Jagodzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Łuka, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Sell, historyk Pan Roman Chwaliszewski, była Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska Pani Barbara Piorunowska, obecny Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska Pan Piotr Holc, Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Pani Magdalena Strzałkowska, Dyrektor Domu Kultury Pani Magdalena Smełsz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Hanna Łapacz, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Pani Beata Borowczak, wnuk powstańca wielkopolskiego Pan Hubert Orliński, rodzina powstańca wielkopolskiego i patrona drużyny harcerskiej Franciszka Muracha Państwo Donata i Józef Jasikowie, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Edyta Lipkowska, Prezes Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” Pani Justyna Ziarnik, Zastępca Komendanta Hufca im. Stanisława Staszica w Pile Harcmistrz Bożena Wojciechowska, członek Komendy Hufca im. Stanisława Staszica w Pile Pani Ewa Pawlikowska –Zuba, drużynowa 6.Drużyny Harcerskiej im. Franciszka Muracha Pani Agnieszka Spirydow, Komendant Straży Miejskiej Pani Anna Rzyduch, skarbnik Rady Rodziców Pani Monika Tomko-Nowak, sekretarz Rady Rodziców Pani Sabina Katafiasz.

Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Marcina Biskupa, w której uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. Po mszy uczestnicy przeszli pod obelisk, gdzie oddano hołd poległym w powstaniu, odczytując  Apel Pamięci. Pan Ryszard Sell przypomniał nazwiska wszystkich powstańców.  Następnie  delegacje złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod obeliskiem. Pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt podziękowała za udział w tej części uroczystości i zaprosiła zebranych do sali widowiskowej. Część oficjalna apelu rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. W tej części obchodów głos zabrała pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt, która przypomniała bohaterskie czyny powstańców i zwróciła uwagę na konieczność pielęgnowania pamięci o nich i dawania świadectwa pamięci. Wymieniła również działania szkoły, które mają wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży oraz poszerzanie wiedzy o Patronie – „duchu opiekuńczym szkoły.”

 Następnie zgromadzeni wysłuchali przemówienia pani burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej, która serdecznie podziękowała za zaproszenie i podkreśliła, iż udział w obchodach ma dla niej szczególne znaczenie, gdyż przez wiele lat kierowała placówką. Kolejnym punktem obchodów było rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, zorganizowanego z inicjatywy p. Wojciecha Sobiecha. W kategorii uczniów klas V-VI pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy 6c Aleksandra Bystrzycka, drugą lokatę uzyskał Wiktor Puciłowski z klasy , a trzecią Lena Kownacka z klasy Vb.  Wśród uczniów klas VII-VIII pierwsze miejsce zajęła Anna Duda z klasy VIII b, drugie miejsce uzyskał Przemysław Osesek z klasy VIII c, trzecie – Jan Bartoszek z klasy VII c. Wszyscy laureaci  z rąk pani dyrektor odebrali nagrody książkowe.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły oraz wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się część artystyczna.  Prowadzące tę część uroczystości, Zuzanna Kozimor oraz Zuzanna Boniowska, zapoznały zebranych z faktami dotyczącymi przebiegu działań powstańczych. Przybliżyły, niekiedy trudne i bolesne, skrawki naszej lokalnej historii. Była również okazja zobaczyć nażywo dwie zacne postaci: Józefa Piłsudskiego, w którego postać wcielił się Kacper Betański  oraz Ignacego Paderewskiego, którego odegrał Oliwier Szołdra. Wśród recytowanych utworów usłyszeliśmy między innymi: „Hymn do miłości Ojczyzny” I. Krasickiego, „Pieśń Maryńczyków” H. Zborowskiego, „O Wrześni” M. Konopnickiej i „Nad czarny bór popłynie zew” J. Wróbla. Tradycyjnie  najwięcej wzruszeń dostarczyły tańce w wykonaniu dzieci należących do szkolnego zespołu tanecznego „Modraki” oraz przepiękne interpretacje pieśni w wykonaniu uzdolnionej wokalnie młodzieży naszej szkoły. Za choreografię  szczególne podziękowania należą się paniom Edycie Kałużnej oraz Małgorzacie Jakóbek, zaś za oprawę muzyczną panu Wojciechowi Sobiechowi.

Po uroczystości zaproszeni goście oraz nauczyciele i młodzież odpowiedzialni za przygotowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły mieli okazję zregenerować siły na poczęstunku zorganizowanym w stołówce szkolnej przez Radę Rodziców i pracowników szkolnej stołówki.

Tekst: A.Kozimor

Zdjęcia: A.Poniewierska