30. kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku uczniowie uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3Maja. Społeczność szkolna uczestniczyła w montażu słowno-muzycznym zaprezentowanym przez uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych. Uroczystość poprowadzili: Wiktoria Mróz, Zofia Kałużna i Hubert Troczyński.

Po części oficjalnej, czyli po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły, została przedstawiona prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Annę Kozimor. Przybliżyła ona fragment dziejów  naszej  ojczyzny – walkę o równość
i niepodległość. W dalszej części uczniowie zaprezentowali historię powstania konstytucji, którą nazwano Konstytucją 3 Maja. Fakty historyczne przeplatały wiersze I. Krasickiego ,,Hymn do miłości ojczyzny” w recytacji Zofii Kałużnej, W. Szymborskiej ,,Gawęda o miłości ziemi ojczystej” w recytacji Wiktorii Kozimor i A. Słonimskiego w wykonaniu Huberta Troczyńskiego. Całość dopełniały pieśni : ,,Witaj majowa jutrzenko” i ,,Jak długo w sercach naszych” w wykonaniu chóru szkolnego: Klaudii Duszczak,
Wiktorii Kozimor, Julii Barcikowskiej, Nikoli Pawlickiej, Patrycji Cieśli, Elżbiety Dery, Julianny Nowak. Na zakończenie cała społeczność szkolna zaśpiewała ,,Rotę” widząc przed sobą hasła: Naród, Wolność, Ojczyzna trzymane w dłoniach przez Anitę Paradowską, Julię Michałek i Daniela Mrotka.

                       Po części artystycznej dyrektor szkoły mgr D. Buryta-Arndt podziękowała uczniom za przygotowanie apelu oraz nauczycielom: pani Annie Kozimor, pani Izebeli Duszczak, pani Paulinie Chwaliszewskiej, pani Magdalenie Bielawskiej-Maleckiej, pani Izabeli Rerek, pani Magdalenie Chwaliszewskiej-Czerwińskiej. Pani dyrektor podkreśliła jak ważne znaczenie w życiu każdego Polaka ma data 3 maja, która wraz z konstytucją przyniosła nam wolność.

Izabela Duszczak