W ostatnich dniach września odbył się Harcerski Start. Do Wyrzyska przyjechały drużyny harcerskie i gromady zuchowe należące do Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Pile. Organizatorem i jednocześnie gospodarzem dla przybyłych harcerek i harcerzy była 6 Drużyna Harcerska „Sokoły” im. Franciszka Muracha w Wyrzysku przy współudziale Gminy Wyrzysk, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, Miejsko-gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Hufca ZHP w Pile. Harcerski 

Start rozpoczął się w piątek 27.09.2019 r. występem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Osieka oraz  koncertem Emila Smardzewskiego i Karoliny Szymańskiej – harcerzy przybyłych ze Zgorzelca. W sobotę odbył się uroczysty apel harcerski z udziałem zaproszonych gości. Wśród nich byli: burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku pan Roman Łuka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku pan Ryszard Sell, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku pani Danuta Buryta-Arndt, dyrektor SAP, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku pani Magdalena Wachowska, przewodnicząca Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku pani Edyta Lipkowska oraz rodzina patrona drużyny Franciszka Muracha w osobach państwa Donaty Józefa Jasików, Doroty Murach-Jagły oraz Karola Jagły.

W tym dniu odbył się też VIII Harcerski Powiatowy Turniej Piłki Nożnej oraz patriotyczny rajd po mieście. Po sportowych  zmaganiach i zaciekłej rywalizacji oraz po  chwili odpoczynku odbyły się warsztatowe zajęcia dla poszczególnych pionów harcerskich  i konkursy. Duże wyzwanie stanowił wielki quiz o harcerstwie, gdzie liczyła się nie tylko wiedza, ale też i refleks. Ostatecznie wygrała go harcerka z 7 Drużyny Harcerskiej im. Lotników Polskich z Piły. Podczas trwania warsztatów gromady zuchowe wyklejały plasteliną znaczek zucha oraz tworzyły kolorowe gniotki. Harcerze wykonywali ziemniaki cudaki, a starsi harcerze  projektowali ubrania, które zaprezentowali na wieczornym kominku. W trakcie spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć harcerskich śpiewów, pląsów i zabaw.

W niedzielę 29.09.2019 r. odbył się uroczysty apel podsumowujący, podczas którego nagrodzono najlepszych, po czym oficjalnie zakończono Harcerski Start 2019.

Warto nadmienić, iż fundatorem nagród była Gmina Wyrzysk, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku, Hufiec ZHP w Pile oraz Rodzinne Ogrody Działkowe „Pod Słonecznikiem”  w Wyrzysku. Puchary ufundowali: Burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska, przewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku pan Roman Łuka, dyrektor Szkoły Podstawowej im Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku pani Danuta Buryta-Arndt, dyrektor SAP pani Magdalena Strzałkowska, Dyrektor MGOK w Wyrzysku pani Magdalena Smełsz, Kierownik MOPS w Wyrzysku pani Hanna Łapacz, Kierownk OSiR w Wyrzysku pani Beata Borowczak, Rada Rodziców przy SP w Wyrzysku, prezes klubu sportowego „Stella” z Białośliwia pan Wojciech Królik oraz Hufiec ZHP w Pile. Medale ufundowała  pani Mariola Królik. 

Po uroczystym rozdaniu nagród drużyny rozjechały się do domów.

Agnieszka Spirydow