W dniu 8. lutego br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Obrady otworzyła i prowadziła Wiktoria Mróz – przewodnicząca MRM w Wyrzysku. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Na początku powitano gości: zastępcę burmistrza – p. Tadeusza Perlińskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku – p. Piotra Radwańskiego, radnego Rady Miejskiej w Wyrzysku – p. Romana Łukę, kierownika OSiR w Wyrzysku – p. Beatę Borowczak, prezesa Łobzonki Wyrzysk – p. Łukasza Napierałę, prezesa Orła Osiek – p. Jacka Filipiaka oraz opiekunów MRM w Wyrzysku – p. Ryszarda Sella, p. Damiana Nierodę, p. Michała Olejnika, p. Krystiana Gordona i p. Annę Małek. W obradach uczestniczyli radni ze   Szkoły Podstawowej w Wyrzysku należący do  Komisji Sportu i Spraw Społecznych: Jacek Spichalski, Zuzanna Doberstein, Julia Barcikowska, Vanessa Łosoś, Wiktoria Mróz i Jakub Gondek.

           Na początku przewodnicząca MRM przedstawiła sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Następnie poszczególne Komisje MRM przyjęły plany pracy na 2018 rok. Członkowie naszej Komisji chcą współpracować z różnymi organizacjami, m.in. z OSiR w Wyrzysku, Towarzystwem Przyjaciół Wyrzyska, Nadnoteckim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Białośliwiu; chcą zorganizować mecz w piłce siatkowej pomiędzy Radą Miejską w Wyrzysku a MRM w Wyrzysku; biorą pod uwagę udział w warsztatach fotograficzno – filmowych; ponadto chcą nawiązać współpracę z innymi młodzieżowymi radami, zaangażować się w obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W dalszej części obrad oferty sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców, przedstawili kierownik OSiR w Wyrzysku i prezesi klubów sportowych. Radni przyjęli także uchwałę włączenia się w obchody 100 – lecia Niepodległości Polski i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W interpelacjach aktywnością wykazali się nasi radni.  Głos zabrał radny Jacek Spichalski, który przedstawił propozycję utworzenia klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Wyrzysku. Z kolei radna Zuzanna Doberstein zwróciła się z prośbą o dofinansowanie do strojów dla piłkarek ręcznych oraz poruszyła sprawę ewentualnego przeniesienia stołu do tenisa stołowego znajdującego się przy ulicy Bydgoskiej w inne miejsce, np. na  ulicę Grunwaldzką. Radna Vanessa Łosoś poinformowała, iż nawiązana została współpraca z p. Małgorzatą Witek – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Poznania.

Na zakończenie obrad zastępca burmistrza p. Tadeusz Perliński pogratulował młodym radnym wyboru, ciekawych planów pracy i życzył realizacji zadań. Pojawiła się także propozycja, aby poszczególne komisje mogły zobaczyć obrady sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku. Po zakończeniu sesji młodzi radni i zaproszeni goście z racji tzw. „Tłustego Czwartku” delektowali się pączkami, które otrzymali od p. Piotra Radwańskiego –  wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wyrzysku.

                                                                                                  Ryszard Sell