Pierwszego lutego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyła się uroczysta inauguracja obchodów setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego a także setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się od nadania nazwy dla ronda wyrzyskiego, które odtąd będzie nosiło imię Powstańców Wielkopolskich. W tym wydarzeniu wzięły udział nie tylko władze Gminy, ale także Dyrektor pani Danuta Buryta-Arndt i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej pani Magdalena Wachowska, którym towarzyszyli zuchy i harcerze z opiekunami. Po tym wydarzeniu w uroczystym przemarszu udano się pod obelisk przy Szkole Podstawowej, gdzie złożono wieńce i kwiaty ku czci poległych bohaterów.

W całej uroczystości wzięła udział nie tylko społeczność szkolna na czele z panią Dyrektor Danutą Burytą-Arndt, ale także władze Gminy Wyrzysk, którym przewodziła pani
Burmistrz Bogusława Jagodzińska oraz przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego i posłów RP  – pani  Małgorzata Janyska (absolwentka naszej szkoły) i pan Błażej Parda.  Obecnością zaszczycili także potomkowie powstańców wielkopolskich: pan Adam Ćwikliński, (wnuk powstańca Jana Strosina), pan Hubert Orliński (wnuk powstańca Jana Orlińskiego), pani Maria Nowacka (Prezes Koła TPPW im. Fr. Borzycha w Mroczy, córka powstańca) oraz członkowie Koła nr 9 TPPW w Pile – pan dr Roman Chwaliszewski, wyróżniony statuetką „Dobosza /Powstania Weilkopolskiego”, oraz pan  Marian Praczyk.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, iż nasza szkoła to miejsce niezwykłe, ponieważ to tutaj odbywają się wszystkie ważne uroczystości związane z historią naszego regionu oraz, że jesteśmy bardzo dumni, że Szkoła Podstawowa nosi tak dostojne imię. Dodała także, iż mamy do czynienia z niezwykłym dniem, który zapisze się na kartach historii szkoły, ale także Gminy Wyrzysk. Dyrektor szkoły, równocześnie przewodnicząca Gminnego Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski, przedstawiła zebranym skład komitetu  i plan obchodów 100- lecia w Gminie Wyrzysk.

Pani Burmistrz w swoim przemówieniu mówiła, iż dzisiejszym wydarzeniem Wyrzysk włącza się w działania ogólnopolskie oraz, że nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, ponieważ nasza gmina kultywuje powstańcze tradycje. Wspominała także o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na ziemi wyrzyskiej, na czele którego stał Franciszek Murach, a teraz VI Drużyna Harcerska „Sokoły“ działająca przy Szkole Podstawowej nosi jego imię.

Inaugurację uświetniło odegranie Hejnału miasta Wyrzysk, który został skomponowany przez dra Piotra Jańczaka (absolwenta naszej szkoły), a wykonany przez absolwentów i studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: trąbka 1 – Taras Kulbasznyj, trąbka 2 – Mateusz Zeszut, trąbka 3 – Krzysztof Marlewski.

Wyjątkowym punktem uroczystości stała się interesująca także prelekcja pana Romana Chwaliszewskiego dotycząca przebiegu Powstania Wielkopolskiego na terenie naszej gminy.

Po części oficjalnej nastąpił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej, który został przygotowany pod kierownictwem pań: Edyty Kałużnej, Małgorzaty Jakóbek oraz Eweliny Popielarz-Zajdel, natomiast nad strefą techniczną czuwał pan Wojciech Sobiech oraz pracownicy MGOKu w Wyrzysku. Uczniowie zaprezentowali się w pięknych recytacjach, pieśniach i różnorodnych tańcach przygotowanych na tę uroczystość.

Całości uroku oraz lirycznej zadumy dodawała sala widowiskowa naszej szkoły, która została odświętnie przystrojona przez panie bibliotekarki Elżbietę Kwasek i Katarzynę Chyłę. Dekoracje wypełniały barwy biało-czerwone, portrety znamienitych polskich bohaterów oraz  hasła niepodległościowe. Przy wejściu każdy otrzymał pamiątkowy znaczek dla uczczenia pamięci tego doniosłego wydarzenia i mógł już na holu sali zapoznać się ze znajdującą się tam tablicą z pamiątkami z nadania imienia szkole oraz najważniejszych szkolnych wydarzeń minionych lat, natomiast na środku sali była wystawa książek oraz publikacji dotyczących Powstania Wielkopolskiego. Ponadto z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku założyła pamiątkową kronikę, do której wpisywali się goście będący na uroczystości.

Całe wydarzenie zakończyło się poczęstunkiem w szkolnej stołówce, gdzie panie kucharki przygotowały tradycyjną grochówkę, a po niej można było skosztować słodkości przygotowanych przez szkolne koło kulinarne.

Wydarzenie, które miało miejsce było naprawdę wyjątkowo uroczyste i dlatego z pewnością zapadnie w pamięci wszystkich zebranych. Kolejne takie… za sto lat.

 

Ewelina Popielarz-Zajdel

Zdjęcia: Rafał Głyżewski